Soft Chenille Knit Navy Blanket - 150 x 200cm

R149.00 ZAR

Super soft chenille knit blanket 

Size - 150 cm x 200 cm